New items
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność ogólna
Czarnobyl i Fukushima : przyczyny, przebieg i konsekwencje
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne
Geopolityka