New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
E-learning : projektowanie, realizowanie i ocena
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej
Routledge handbook of the law of armed conflict