New items
Rozpoznanie, ocena i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach techniki wojskowej : poradnik dla Inspektorów ochrony przed polem elektromagnetycznym resortu obrony narodowej
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Szczegółowy program nauczania języka angielskiego : poziom średniozaawansowany : (SPJ 2222 wg STANAG 6001)
Opad
Upadek Númenoru i inne opowieści z Drugiej Ery Śródziemia