New items
Krym, Donieck, Ługańsk 2014-2015
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XI,
Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. T. 2,
Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP