New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Ekstremalne przywództwo : elitarne taktyki Navy Seals w zarządzaniu
Etykieta w biznesie : czyli jak ułatwić sobie życie w pracy
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach
Z pierwszej piłki