New items
Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny : zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny
Obrona ojczyzny : komentarz
Rozpoczynanie badań : jak wybrać ciekawy temat badawczy
Medycyna ratunkowa : scenariusze symulacyjne = Emergency medicine simulation workbook
Relaks akademicki : przykłady działań wspierających zdrowie psychiczne w środowisku akademickim