New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Rajd w działaniach pododdziałów lekkich : studium taktyczne
33. [Trzydzieści trzy] strategie wojny
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 3
Człowiek we współczesnym społeczeństwie : (wybrane problemy)