New items
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się
Administracja publiczna
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2023. Cz. 4
Wizje : czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku
Eksploatacja sprzętu wojskowego : problemy i rozwiązania