New items
Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej : strategie i interakcje
Systemy sterowania lotem
Budowanie lepszego biznesu z użyciem metody Lego Serious Play
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w polskim porządku prawnym
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 2