New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Zaczynaj od dlaczego : jak wielcy liderzy inspirują innych do działania
Wojna Federacji Rosyjskiej z Zachodem
Szkolenie logistyczne : vademecum
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego