New items
Wyżyny odwagi
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Administracja więzienna : służba czy władza?
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 1
Kompetencje pracowników uczelni badawczych w Polsce