New items
Myśl strategicznie! : jak przygotować i zmieniać organizację w odpowiedzi na wyzwania otoczenia
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach
No cover
Kobieta w walizce
Zapobieganie samobójstwom : zachowania suicydalne osób starszych
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie