New items
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Wojny zastępcze
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie