New items
Dziś idę walczyć, mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989
E-learning : projektowanie, realizowanie i ocena
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Employee experience : zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań
Flashpoints : air warfare in the cold war