Nowości
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne
Wykłady z podstaw informatyki : wydanie 2022/2023
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw
Decyzja