New items
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2021. Cz. 1
I odpuść nam nasze
Sztuczna inteligencja : nowe spojrzenie. T. 2
Kameleon
Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych