Nowości
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 1
Katechizm rycerski
Logistyka usług
Doktryny wojenne : historia i ocena
Wielowymiarowe perspektywy wyzwań dla grup dyspozycyjnych