New items
Krótka historia wojny
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań