New items
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2022. Cz. 2-ANEKS
Kuba
Bezpieczeństwo przyszłości : wybrane zagadnienia
Izrael na tle światowych potęg w cyberprzestrzeni : analiza porównawcza
Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji