New items
Tytani wojny
AI for digital warfare
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Oczy dywizji : Batalion Rozpoznawczy 17. Dywizji Grenadierów Pancernych SS Götz von Berlichingen
Zastosowanie wybranych aspektów psychologii behawioralnej w zarządzaniu