Nowości
Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Rajd w działaniach pododdziałów lekkich : studium taktyczne
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
Nowa zimna wojna : konfrontacja i odstraszanie