New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
Dokumenty doktrynalne kształtujące politykę Sojuszu Północnoatlantyckiego
Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP. (wybrane orzeczenia z lat 2014-2018)
The Oxford handbook of international law in armed conflict