New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Sztuka przetrwania w terenie lawinowym
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023