New items
O dotyku i innych demonach : komunikowanie pozasłowne w wybranych instytucjach hierarchicznych (duchowieństwo, służby mundurowe)
Burza słoneczna
Wodzowie i katastrofy : Łokietek, Żółkiewski, Kościuszko, Bór-Komorowski, Świerczewski
Wojna i medycyna
Snajperzy : historia strzelców wyborowych