New items
Sztuka wojenna : chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i w interesach
Pięć dysfunkcji pracy zespołowej : opowieść o przywództwie
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
No cover
Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach