Nowości
Żebracy : XV-wieczne bractwo żołnierskie i jego historiograficzne kreacje
Kolejna wielka migracja : o wędrówkach ludzi i zwierząt na zmieniającej się planecie
Wartości w zarządzaniu Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz. 6, Pt. 6,
Nowoczesne zarządzanie : najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu