New items
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Routledge handbook of Russian foreign policy
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni wojskowej
Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych służby i wojsk chemicznych do 1969 roku
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy przeciwlotniczy, grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej