New items
Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją : w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka : podstawy teoretyczne, studia przypadków, zadania, dobre praktyki
Charyzma : jak osiągnąć sukces, doskonaląc własną osobowaość
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Recepty na sukces w zarządzaniu : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków
Zarządzanie szczęśliwym zespołem : gry, narzędzia i praktyki, które zmotywują każdy zespół