New items
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 4
Polscy władcy po ciemnej stronie mocy
Uczenie maszynowe : elementy matematyki w analizie danych
Drudzy
Kronika Wojska Polskiego 2022