New items
Motywowanie pracowników w organizacji
Metodyka zarządzania ryzykiem w lotnictwie Sił Zbrojnych RP (MZR-2022) : DU-3.3.0.1(B)
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację
Strategie i praktyki sprawnego działania : Lean, Six Sigma i inne
Ministerstwo Prawdy