Nowości
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Wojna u progu : poradnik przetrwania
Bezpieczeństwo cyfrowe : od problemów globalnych do lokalnych : państwo i społeczeństwo
Matematyka w uczeniu maszynowym
Urządzenia filtrowentylacyjne wozów bojowych i pojazdów specjalnych : DU-4.22.5.01(A)