New items
O sztuce wojennej : kurs taktyki
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Dylematy taktyki