New items
Budowanie zaangażowania w zespołach : jak motywować ludzi do efektywniejszej pracy
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 3
Europa między Wschodem a Zachodem