New items
Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
The Oxford handbook of international law in armed conflict
Podstawy geopolityki