New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń
Rola prężności dla zachowań i przeżyć w pracy zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 3