New items
Amazonki Mosadu : niezwykłe kobiety w izraelskich tajnych służbach
Sztuka wojny
Urządzenia filtrowentylacyjne wozów bojowych i pojazdów specjalnych : DU-4.22.5.01(A)
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023