Nowości
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Barwa armii Królestwa Polskiego 1815 - 1830 oraz w wojnie polsko - rosyjskiej 1831
System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych. [T. 2]
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 1
Wywiad i analityka w biznesie : prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej