New items
System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych. [T. 3]
Military psychology for Africa
Barwa armii Królestwa Polskiego 1815 - 1830 oraz w wojnie polsko - rosyjskiej 1831
Siły psychohistorii : zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem
Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 6