New items
Amazonki Mosadu : niezwykłe kobiety w izraelskich tajnych służbach
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna