New items
Model efektywności procesów logistycznych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : logistyka E-2023. Cz. 1
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Podstawy logistyki
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2023. Cz. 3