New items
Przetwarzanie w cyklu rozpoznawczym : DU-2.1.18 (A)
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Przetrwać! : co zrobić, gdy nic nie działa : poradnik survivalowy
Błaganie o śmierć
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023