New items
Czarny Łabędź : jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem
Psychologia społeczna
Droga wiodła ugorem : wspomnienia
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023