Nowości
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)
Wiatrołomy
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10