New items
Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej
Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne : organizacja i procedury postępowania
Bezpieczeństwo Europy Środkowo - Wschodniej : perspektywa narodowa i międzynarodowa
Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy : jak język i ideologia oswoiły nasze wojny
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz recydywistycznej