New items
Restrukturyzacja : wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla organizacji i pracowników
Długa noc
Chuligaństwo stadionowe : problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna
Zbrodnie przeciwko ludzkości w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
Po nowe życie