Nowości
Rola prężności dla zachowań i przeżyć w pracy zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 1
Regulamin lotnictwa
AI w strategii : rewolucja sztucznej inteligencji w zarządzaniu
Strategia wypierania : amerykańska obrona w dobie konfliktu mocarstw