New items
Wisząca małpa
Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania : DD-4.22(A) wersja 2
Poradnik w sprawach honorowych
Efektywność organizacji w kryzysie : ludzie, koncepcje biznesowe, narzędzia
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji