Nowości
Kierowanie lotami i kontrola ruchu lotniczego w polskim lotnictwie wojskowym
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XIII,
Nielat
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
Słownik terminologii wojskowej. T. 2,