Nowości
Polska Marynarka Wojenna w polityce bezpieczeństwa morskiego państwa w drugiej połowie XX wieku : próba usystematyzowania
Droga wiodła ugorem : wspomnienia
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
Wykłady z podstaw informatyki : wydanie 2022/2023
O sztuce wojennej : kurs taktyki