New items
Mała książeczka o współpracy
Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Apartament
Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : uwarunkowania prawne, rekomendacje dla systemu