New items
Regulamin Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa infrastruktury
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
Zarządzanie projektami