New items
Wierni przysiędze : dramat żołnierzy Armii Andersa
Restrukturyzacja : wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla organizacji i pracowników
Rosyjska wizja wojny przyszłości : formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny nowej generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy
Ukryci
Bitwa o Narwik